Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Myö Hostel Oy

Tenholantie 10 F, 00280 Helsinki

moi@myohostel.com

Rekisterin nimi

Myö Hostellin asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ja majoitusvarausten hoitamiseen, maksamiseen, maksujen valvontaan, perimiseen ja laskuttamiseen sekä asiakaspalveluun ja tiedottamiseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin vain asiakkaan omasta suostumuksesta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

⋅ etu- ja sukunimi
⋅ osoite
⋅ sähköpostiosoite ja puhelinnumero
⋅ maksutapatiedot
⋅ yritys- ja yhteisöasiakkailta organisaation nimi- ja osoitetiedot
⋅ varaustiedot, tiedot tilatuista lisäpalveluista ja erityistoiveista
⋅ tieto suoramarkkinoinnin hyväksymisestä tai siitä kieltäytymisestä

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan varaustilanteessa suoraan asiakkaalta itseltään: joko sähköisen varausjärjestelmän kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai kasvotusten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta tai siirretä ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa vain asianosaiselle itselleen sekä lakiin perustuvasta pyynnöstä viranomaisille.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisessä tietokannassa, jonne on pääsy vain voimassaolevalla käyttäjätunnulla ja salasanalla. Tietoverkko on asianmukaisesti suojattu.

Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Rekisterin tietosisältöä pääsevät tarkastelemaan vaan ennalta määrätyt hostellin työntekijät, jotka allekirjoittavat vaitiolosopimuksen ennen rekisterin käyttöä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkastaa, mitä hänen tietojaan rekisteriin on tallennettu. Omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän osoitteeseen. Rekisterin tiedot voi tarkastaa myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.